Bedrijfsprofiel | Tuinontwerp | Tuinaanleg | Renovatie | Tuinonderhoud | Tuinadvies | Privacy | Algemene Voorwaarden | Beleidsverklaring | Duurzaamheid
Tuinontwerp
Eerste kennismaking;
De tuinaanleg begint met een ontwerp. Uw ideeen en wensen worden tezamen met onze kennis en adviezen verwerkt tot een plan: uw tuinontwerp!

Tijdens een eerste gesprek worden uw wensen en ideeen besproken. Wellicht heeft u hierbij al wat aan onze kennis en ervaring! Er komen verder een aantal vragen aan de orde, zoals:

- Hoe wilt u de tuin gaan gebruiken?
- Dient er rekening gehouden te worden met kinderen of senioren?
- Heeft u voorkeur voor een bepaalde stijl of kleurstelling?
- Wat is uw beschikbare budget?
- Heeft een onderhoudsvriendelijke tuin uw voorkeur?
- Moet de tuin geheel of gedeeltelijk aangelegd worden?

De ideeen en plannen worden geschetst in een schetsplan. Het plan wordt ook in een uitzettekening verwerkt; het ontwerp is verwerkt in de afmetingen van uw tuin.

Zodra het schetsplan en de uitzettekening zijn goedgekeurd, wordt het definitieve ontwerp opgezet. Alle afmetingen en de hoeveelheid benodigde materialen worden hiervoor nauwkeurig berekend. En op schaal getekend.
Behalve het definitieve tuinontwerp wordt ook het beplantingsplan opgesteld. Hierin staat omschreven waar in de tuin welke beplanting wordt geplant.

Het begin is er, nu de tuinaanleg zelf nog!
Meer informatie?
    Tuinontwerp
    Grondwerk
    Houtwerk
    Bestrating
    Beplanting
 

Projecten

Tuinontwerp
 
 
Tuinontwerp
 
Tuinontwerp
 
    Redream Design